Λίγα Λόγια για Εμάς

Η εταιρία μας HELLENIC WASTE RECYCLING S.Α., διαθέτει γραφεία κι εγκαταστάσεις στην Αθήνα, καθώς και έργα στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στη Λαμία και στην Κρήτη.
Δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων (συλλογή – μεταφόρτωση – μεταφορά, και απόρριψη), επεξεργασίας, ανακύκλωσης και καθαρισμού χώρων.
Συγκεκριμένα :
• Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και δήμους.
• Έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, σχετικής με τη διαχείριση και ανακύκλωση υλικών και απορριμμάτων.
• Διαχείριση, αποκομιδή μεταφορά, διαλογή, δεματοποίηση και εμπορία πάσης φύσεως ανακυκλούμενων ή μη υλικών και απορριμμάτων.
• Διαχείριση μεταλλικού scrap.
• Αποξηλώσεις εργοστασίων και γενικά εγκαταστάσεων

Η HELLENIC WASTE RECYCLING S.Α. εξελίχθηκε δυναμικά έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα τη συλλογή και επεξεργασία μεταλλικού scrap, το οποίο διέθετε στις Βιομηχανίες χάλυβος. Παράλληλα η εταιρεία επέκτεινε  τη δραστηριότητά της στα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, δίνοντας έμφαση στα νέα συστήματα συλλογής, συμπίεσης, μεταφοράς και ανακύκλωσης των κυριότερων κατηγοριών απορριμμάτων (αστικών, οικιακών, βιομηχανικών, εμπορικών, κτλ.), αναπτύσσοντας ταυτόχρονα συνεργασίες με ξένους ομίλους για τη μεταφορά πρωτοποριακής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον ελληνικό χώρο.
Μέσα σε αυτό το διάστημα η εταιρεία αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς, ακολουθώντας μια σταθερά ανοδική πορεία, που την καθιέρωσε στο χώρο.
Σήμερα το περιβάλλον και η προστασία του αποτελεί πλέον ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες στις πόλεις, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες επιβαρύνουν το περιβάλλον μας και ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουν πολλαπλασιάζεται από μέρα σε μέρα.
Η αποτελεσματική και οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, την αισθητική και την υγιεινή των πόλεων γι’ αυτό χρειάζονται σύγχρονες και υπεύθυνες λύσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουμε καθαρό περιβάλλον.
Η εταιρεία κατέχει σήμερα ηγετική θέση στις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων καθ’ ότι ξεχωριστή θέση στην πολιτική ανάπτυξής της καταλαμβάνουν τέσσερις παράγοντες, με εξίσου βαρύνουσα σημασία για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της:
• Οι σημαντικές επενδύσεις για τη συνεχή επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η ενσωμάτωση νέων προηγμένων τεχνολογιών.
• Η σημασία που αποδίδεται στο τρίδυμο ποιότητα – παραγωγικότητα – αποτελεσματικότητα επιδρώντας καταλυτικά στην ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και προσδίδοντάς της μια δυναμική, που της επιτρέπει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.
• Η διαρκής εκπαίδευση – επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που καλύπτουν θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού και υλοποίησης έργων, υγιεινής και ασφάλειας αλλά και στην εφαρμογή νέων τεχνικών, αποτελεί βασική μορφή επένδυσης στο παρόν και το μέλλον.
• Η διαρκής ενημέρωση για τις νέες εφαρμογές της τεχνολογίας στον χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών, καθώς και η συνεργασία με ξένους οίκους του εξωτερικού που κύριο σκοπό έχουν τη μετάδοση εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
Η πραγματική δύναμη της εταιρίας βρίσκεται στην ευέλικτη οργανωτική της δομή και το εκλεκτό ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει.
Οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έδωσαν οικονομικές και περιβαλλοντικές λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης των απορριμμάτων διαφόρων επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρεία η οποία επιπλέον υλοποιεί Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Eργασία.